Kolekcja: The Apache Knife Foundation — organizacja non-profit 501c3 (zamówienia specjalne)

Fundacja Apache Knife A Non-Profit 501c3 ​
Naszym celem jest działalność edukacyjna, religijna i charytatywna. Fundacja Apache Knife jest zorganizowana w celu (1) promowania wiedzy, kultury i ducha wśród ludu Apaczów Chiricahua i osób zainteresowanych poznaniem ich zwyczajów, (2) obejmuje to walkę nożami Apache, szkołę śledzenia skautów Apache, sztuki walki itp. (3 ) i pracować nad stałą lokalizacją w rezerwacie Chiricahua. www.apacheknifefoundation.org

100% zysków z The Apache Knife Foundation Collection wspiera The Apache Knife Foundation.